Oifolelsen

Oi! Trøndersk Mat og Drikke

Bak Matriket Midt står Oi! Trøndersk Mat og Drikke, som også arrangerer Trøndersk Matfestival og Bryggerifestivalen.

Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS skal videreutvikle Trøndelag som landets mest spennende matregion slik at det gir mersmak og merverdi lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Oi! skal bidra til økt verdiskaping innenfor matsektoren med utgangspunkt i råvarer og kultur fra den trønderske regionen. Rekruttering, utvikling, nettverksbygging og profilering er sentrale stikkord som beskriver vår hverdag. 

Visjon: Oi! gir mersmak og merverdi

Oi! bygger en sterk matregion

Oi!s visjon er at våre aktiviteter og prosjekt skal “skape mersmak og merverdi”. Eksempelvis skal problemstillinger som løftes opp gjennom Grønn Forskning, bidra til å skape større lønnsomhet for den midt-norske bonden. Utstillere på Trøndersk Matfestival skal få landets beste salgsarena for sine produkt og matopplevelser. Prosjektene og aktivitetene i Oi! skal gi merverdi, og slik mersmak for våre kunder og samarbeidspartnere.

Arbeidet i Oi! og våre ansatte er preget av verdiene “være nøytral, etablere tillit, skape muligheter, løfte andre og skape resultat”. Oi! skal være nøytral, vi har ingen bindinger til forskere, finansører, eller annet som kan gi oss en partsrolle. Det er viktig i prosjekt som Grønn Forskning. Gjennom vårt arbeid og våre relasjoner etablerer vi tillit til at prosjekter gjennomføres i henhold til plan og forventede resultat.

Alle aktiviteter og prosjekter i Oi! er forankret i Trøndersk Matmanifest og FNs bærekraftsmål. Vårt arbeid er bærekraft i praksis.

 

Non-profit 

Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS er et non-profit aksjeselskap som ble etablert i 2005. Det betyr at et overskudd ikke deles ut til eierne, men tas tilbake til organisasjonen gjennom styrket egenkapital 100 eiere fra jordbruk, lokale matprodusenter, offentlig partnerskap, næringsliv, samvirke og reiseliv i regionen.

Den største eieren er Trøndelag fylkeskommune, deretter følger NTNU, Tine SA, Nortura SA, Trondheim kommune, Grilstad AS, Stiftelsen Sparebank 1 SMN Utvikling, Sør-Trøndelag landbruksselskap og Felleskjøpet Agri. I tillegg eies Oi! av mange små aksjonærer, som representerer lokale matprodusenter, serveringssted, hoteller, organisasjoner med tilknytning til trøndersk mat- og drikkeproduksjon. 

Presseinfo

Vi har alltid noen gode tips på relevante saker fra matregionen til pressen.

Har du spørsmål eller trenger du hjelp til å finne matprodusenter eller gode bilder? Ta kontakt med kommunikasjonsleder Silje Kolaas, telefon 99727874, epost: silje@oimat.no.

 

Kontakt

Besøk oss gjerne: Kongens gt 30, 7012 Trondheim. Inngang i Prinsenkrysset, 5. etasje. 

Faktura sendes som EHF eller til 988067075@faktura.poweroffice.net

 

Ole Ekker 2023 DSCF9049 Web
Daglig leder

Aslaug Rustad

Tlf: 926 90 237
aslaug.rustad@oimat.no
Ole Ekker 2023 DSCF8848 Web
Prosjektleder Trøndersk Matfestival

Brit Melting

Tlf: 454 86 213
brit.melting@oimat.no
Ole Ekker 2023 DSCF8905 Web
Prosjektleder Agriforsk og Agritech Cluster

Åslaug Hennissen

Tlf: 470 25 185
aslaug.hennissen@oimat.no
Ole Ekker 2023 DSCF8694 Web
Prosjektmedarbeider

Kjersti Monsen

Tlf: 926 62 425
kjersti@oimat.no
Ole Ekker 2023 DSCF8962 Web
Kommunikasjonsmedarbeider

Mai Løvaas

Tlf: 98310670
mai.lovaas@oimat.no
Silje 1400
Kommunikasjonsleder

Silje Kolaas

Tlf: 997 27 874
silje@oimat.no
Ole Ekker 2023 DSCF8991 Web
Prosjektleder

Monica Harsvik

Tlf: 407 60 900
monica@oimat.no
JUSTERT Idaleewright 1400
Seniorrådgiver

Ida Bondø Lee-Wright

Tlf: 959 69 849
ida@oimat.no
JUSTERT Camilladigre 1400
Prosjektmedarbeider

Camilla Digre

Tlf: 412 24 295
camilla@oimat.no